Selen

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=34

název Selen
latinsky Selenium
anglicky Selenium
francouzsky Sélénium
německy Selen
značka Se
protonové číslo 34
relativní atomová hmotnost 78,96
Paulingova elektronegativita 2,55
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p4
1s22s22p63s23p63d104s24p4
teplota tání 494 K, 221°C
teplota varu 958 K, 685°C
skupina 16 (VI.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -2, +4, +6

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1817 Jons J. Berzelius (1779-1848)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.