Arzen

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=33

název Arzen
latinsky Arsenicum
anglicky Arsenic
francouzsky Arsenic
německy Arsen
značka As
protonové číslo 33
relativní atomová hmotnost 74,9216
Paulingova elektronegativita 2,18
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p3
1s22s22p63s23p63d104s24p3
teplota tání 1090 K, 817°C
teplota varu 887 K, 614°C
skupina 15 (V.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +3, +5

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1250 Albertus Magnus (1200-1280)

Výskyt

V přírodě se arzen vyskytuje ve sloučeninách (např. realgar (As4S4), auripigment (As2S3) nebo arzenopyrit, který je jeho hlavní rudou).

Vlastnosti

Tvoří 4 alotropické modifikace:

  1. žlutý arzen
  2. černý arzen
  3. hnědý arzen
  4. šedý arzen - nejdůležitější

Jinak je to stálý a lehký polokov, který je velmi křehký. Arzen a jeho sloučeniny jsou prudce jedovaté.

Průmyslová výroba

Tepelný rozklad a sublimace z hlavní rudy arzenopyritu.

Použití

Používá se hlavně ve slitinách s olovem (broky).

Sloučeniny

1. bezkyslíkaté sloučeniny
AsH3 - arzan
AsCl3 - chlorid arzenitý
bezbarvá dýmající kapalina
As2S3 - sulfid arzenitý
citrónově žlutá látka používaná jako pigment (královská žluť)
2. kyslíkaté sloučeniny

a) oxidy

As2O3 - oxid arzenitý (arzenik)
ve vodě rozpustný bílý prášek, který se používá proti škůdcům
As2O5 - oxid arzeničný

b) kyseliny

HAsO2 - kyselina arzenitá
velmi slabá kyselina
H3AsO4 - kyselina trihydrogenarzeničná
středně silná kyselina

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.