Germanium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=32

název Germanium
latinsky Germanium
anglicky Germanium
francouzsky Germanium
německy Germanium
značka Ge
protonové číslo 32
relativní atomová hmotnost 72,61
Paulingova elektronegativita 2,01
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p2
1s22s22p63s23p63d104s24p2
teplota tání 1211,4 K, 938,25°C
teplota varu 3093 K, 2820°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -4, +2, +4

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1886 Clemens A. Winkler

Výskyt

V přírodě se germanium vyskytuje velmi vzácně, většinou v zinečnatých rudách. Dále může být stopovou příměsí některých druhů uhlí.

Vlastnosti

Germanium je lesklý a šedobílý polokov, který se svými vlastnostmi podobá křemíku.
Byl objeven roku 1886 německým chemikem Clemensem A. Winklerem, avšak jeho existenci a vlastnosti předpověděl již v roce 1871 Mendělejev a pojmenoval ho eka-silicium.

Použití

Germanium se používá hlavně jako polovodič.

Sloučeniny

GeO2 - oxid germaničitý
bílá tuhá látka
GeCl4 - chlorid germaničitý
bezbarvá kapalina

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.