Vanad

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=23

název Vanad
latinsky Vanadium
anglicky Vanadium
francouzsky Vanadium
německy Vanadium
značka V
protonové číslo 23
relativní atomová hmotnost 50,9415
Paulingova elektronegativita 1,63
elektronová konfigurace [Ar] 3d34s2
1s22s22p63s23p63d34s2
teplota tání 2183 K, 1910°C
teplota varu 3680 K, 3407°C
skupina 5 (V.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1801 Andres M. del Rio

Výskyt

Vanad je v přírodě značně rozšířen, ale vyskytuje se pouze ve sloučeninách. Nejvýznamnějšími minerály obsahující vanad jsou vanadinit, patronit a karnotit, který je zároveň také významnou rudou uranu. Vanad je také součástí ropy (převážně kanadské a venezuelské) a získává se ze zbytků po její destilaci.

Vlastnosti

Vanad je ocelově šedý a tvrdý kov, který má vysokou teplotu tání. Sloučeniny vanadu obsahující tento kov v nižších oxidačních číslech jsou barevné.

Průmyslová výroba

Výroba vanadu je poměrně složitá. V konečné fázi výroby se oxid vanadičný (V2O5) redukuje železem nebo železnými rudami a vzniká tzv. ferrovanad. Tato látka se dále může používat ke zušlechťování oceli - viz. oddíl Použití.

Použití

Vanad se používá převážně jako přísada oceli a různých dalších slitin, kde zlepšuje jejich mechanické vlastnosti. Zvyšuje hlavně odolnost proti opotřebení za velmi vysokých teplot - např. rychlořezná ocel.

Sloučeniny

V2O5 - oxid vanadičný
používá se jako katalyzátor oxidačních reakcí
VF5 - fluorid vanadičný

Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.