Skandium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=21

název Skandium
latinsky Scandium
anglicky Scandium
francouzsky Scandium
německy Scandium
značka Sc
protonové číslo 21
relativní atomová hmotnost 44,95591
Paulingova elektronegativita 1,36
elektronová konfigurace [Ar] 3d14s2
1s22s22p63s23p63d14s2
teplota tání 1814 K, 1541°C
teplota varu 3103 K, 2830°C
skupina 3 (III.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1879 Lars F. Nilson


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.