Chlor

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=17

název Chlor
latinsky Chlorum
anglicky Chlorine
francouzsky Chlore
německy Chlor
značka Cl
protonové číslo 17
relativní atomová hmotnost 35,4527
Paulingova elektronegativita 3,16
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p5
1s22s22p63s23p5
teplota tání 171,6 K, -101,55°C
teplota varu 239,11 K, -34,04°C
skupina 17 (VII.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách -1, +1, +3, +5, +7

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1774 Carl Wilhelm Scheele (1742-1786)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.