Fosfor

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=15

název Fosfor
latinsky Phosphorus
anglicky Phosphorus
francouzsky Phosphore
německy Phosphor
značka P
protonové číslo 15
relativní atomová hmotnost 30,973762
Paulingova elektronegativita 2,19
elektronová konfigurace [Ne] 3s23p3
1s22s22p63s23p3
teplota tání 317,3 K, 44,15°C
teplota varu 550 K, 277°C
skupina 15 (V.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -3, +1, +3, +4, +5

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1669 Hennig Brand (1630-1710)

Výskyt

V přírodě se fosfor nevyskytuje volně, ale pouze ve sloučeninách, převážně ve formě solí kyseliny fosforečné. Nejvýznamnějším zdrojem elementárního fosforu jsou minerály apatit - Ca3(PO4)2 . CaX2, kde X=F, Cl a fosforit - Ca3(PO4)2 . Ca(OH)2. Fosfor je také významný biogenní prvek, který se podílí hlavně na stavbě kostí, zubů a poté i různých bílkovin, DNA a RNA.

Vlastnosti

Fosfor se vyskytuje ve 3 alotropických modifikací. První modifikací je bílý fosfor - voskově měkká látka nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v sirouhlíku - CS2, benzenu a organických rozpouštědlech. Ze všech třech modifikací je bílý fosfor nejreaktivnější, na vzduchu nestálý a samovznítitelný. Z tohoto důvodu se uchovává pod vodou. Je silně jedovatý a jeho páry fosforeskují.

Zahříváním bílého fosforu za nepřístupu vzduchu vzniká fosfor červený, který má podle způsobu přípravy různou barvu - od tmavočervené přes hnědou až po fialovou. Je to tvrdá a málo reaktivní látka, která není rozpustná ani ve vodě ani v organických rozpouštědlech. Červený fosfor není na rozdíl od bílého jedovatý.

Poslední modifikací je černý neboli kovový fosfor. Ze všech modifikací je nejméně reaktivní, zato je ale dobře tepelně a elektricky vodivý. Co se týče fyzikálních vlastností je to krystalická látka, která má kovový lesk. Taktéž jako červený fosfor se nerozpouští ve vodě a v organických rozpouštědlech a taktéž není jedovatý. Prudce reaguje s oxidačními činidly a halogeny:

4P + 20HNO3 → 4H3PO4 + 4H2O + 20NO2

Průmyslová výroba

Průmyslově se fosfor vyrábí redukcí fosforečnanů křemenným pískem a koksem v elektrické peci:

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 → 3CaSiO3 + P2O5
P4O10 + 10C → P4 + 10CO

Použití

Červený fosfor se používá hlavně na výrobu zápalek a výše zmíněné jedovatosti bílého fosforu se může využívat na hubení krys. Další využití bílého fosfor může být také jako náplň různých bomb. Avšak významnějšího použití než samotný fosfor mají jeho sloučeniny, která nacházejí uplatnění v zemědělství jako hnojiva fosfáty a superfosfáty.

Sloučeniny

1. bezkyslíkaté sloučeniny
PH3 - fosfan
bezbarvý a jedovatý plyn
2. kyslíkaté sloučeniny

a) oxidy

P4O6 - dimer-oxid fosforitý
bílá krystalická látka, která vzniká nedokonalým spalováním fosforu
P4O10 - dimer-oxid fosforečný
bílá látka podobná sněhu, která vzniká spalováním fosforu za plného přístupu vzduchu

b) kyseliny

H3PO2 - kyselina fosforná
jednosytná kyselina
H3PO3 - kyselina trihydrogenfosforitá
dvojsytná kyselina
HPO3 - kyselina fosforečná
H3PO4 - kyselina trihydrogenfosforečná
středně silná kyselina; jedna ze základních surovin chemického průmyslu

c) soli kyseliny trihydrogenfosforečné (H2PO4-, HPO42-, PO43-)

KH2PO4 - dihydrogenfosforečnan draselný
hnojivo
(NH4)2HPO4 - hydrogenfosforečnan amonný
využívá se jako hnojivo a k impregnaci tkanin
Ca3(PO4)2 - fosforečnan vápenatý
výroba hnojiv (tzv. superfosfátů)

Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.