Hořčík

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=12

název Hořčík
latinsky Magnesium
anglicky Magnesium
francouzsky Magnésium
německy Magnesium
značka Mg
protonové číslo 12
relativní atomová hmotnost 24,305
Paulingova elektronegativita 1,31
elektronová konfigurace [Ne] 3s2
1s22s22p63s2
teplota tání 923 K, 650°C
teplota varu 1363 K, 1090°C
skupina 2 (II.A)
perioda 3
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1808 Sir Humphry Davy (1778-1829)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.