Ununpentium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=115

název Ununpentium
latinsky Ununpentium
anglicky Ununpentium
francouzsky Ununpentium
německy Ununpentium
značka Uup
protonové číslo 115
relativní atomová hmotnost [288]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d107s27p3
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p3
teplota tání -
teplota varu -
skupina 15 (V.A)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitel
2003 pracovníci střediska jaderného výzkumu (Dubna, Rusko)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.