Ununtrium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=113

název Ununtrium
latinsky Ununtrium
anglicky Ununtrium
francouzsky Ununtrium
německy Ununtrium
značka Uut
protonové číslo 113
relativní atomová hmotnost [284]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d107s27p1
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d107s27p1
teplota tání -
teplota varu -
skupina 13 (III.A)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitel
2003 pracovníci střediska jaderného výzkumu (Dubna, Rusko)


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.