Hassium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=108

název Hassium
latinsky Hassium
anglicky Hassium
francouzsky Hassium
německy Hassium
značka Hs
protonové číslo 108
relativní atomová hmotnost [265]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d67s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d67s2
teplota tání -
teplota varu -
skupina 8 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1984 Peter Armbruster
Gottfried Münzenber
a jejich spolupracovníci z GSI (Darmstadt, Německo)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Hassium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože hassium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy hassia byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu olova (208Pb) a izotopu železa (58Fe).

208Pb + 58Fe → 265Hs + 1n

Izolace většího množství tohoto prvku nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude, protože hassium se rychle přeměňuje rozpadem alfa nebo spontánním štěpením.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.