Seaborgium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=106

název Seaborgium
latinsky Seaborgium
anglicky Seaborgium
francouzsky Seaborgium
německy Seaborgium
značka Sg
protonové číslo 106
relativní atomová hmotnost [263]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d47s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d47s2
teplota tání -
teplota varu -
skupina 6 (VI.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1974 pracovníci střediska jaderného výzkumu (Dubna, Rusko)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Seaborgium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.
Byl připraven v červnu roku 1974 skupinou vědců z ruského střediska jaderného výzkumu v Dubně. Členem této skupiny byl i Glenn T. Seaborg (*1912), po kterém je tento prvek také pojmenován.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože seaborgium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy seaborgia byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu kalifornia (249Cf) a izotopu kyslíku (18O). Poločas rozpadu 263Sg je 0,9 +/- 0,2 s.

249Cf + 18O → 263Sg + 41n

Izolace většího množství tohoto prvku nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.