Rutherfordium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=104

název Rutherfordium
latinsky Rutherfordium
anglicky Rutherfordium
francouzsky Rutherfordium
německy Rutherfordium
značka Rf
protonové číslo 104
relativní atomová hmotnost [261]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d27s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d27s2
teplota tání -
teplota varu -
skupina 4 (IV.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1964 pracovníci střediska jaderného výzkumu (Dubna, Rusko)

Vlastnosti

Je to prvek zatím neznámé barvy, ale velmi pravděpodobně má kovově stříbrobílé nebo šedé zabarvení. Jeho skupenství je také neznámé, ale pravděpodobně se jedná o pevné skupenství při teplotě 298 K. Rutherfordium je uměle připravený prvek a není tedy v přírodě zastoupen.

Laboratorní příprava

Zatím bylo vyrobeno pouze několik atomů tohoto prvku, protože rutherfordium je velmi nestálé a rychle se rozkládá. První atomy rutherfordia byly připraveny pomocí nukleární reakce izotopu plutonia (242Pu) a izotopu neonu (22Ne). Poločas rozpadu 260Rf je 0,3 +/- 0,1 s.

242Pu + 22Ne → 260Rf + 41n

Roku 1969 vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley oznámili, že jednoznačně identifikovali dva, možná i tři izotopy rutherfordia. Objevy v Berkeley byly uskutečněny bombardováním izotopu kalifornia (249Cf) izotopem uhlíku (12C a 13C).
Jadernou syntézou 249Cf a 12C s vyzářením 4 neutronů vzniká izotop 257Rf, který má poločas rozpadu od 4 do 5 sekund, a který se alfa rozpadem dále rozpadá na 253No. Stejnou reakcí avšak s vyzářením 3 neutronů vzniká 258Rf s poločasem rozpadu 1/100 s. Izotop 259Rf vzniká také bombardováním 249Cf, tentokrát však izotopem 13C. Poločas rozpadu 259Rf je od 3 do 4 sekund, přičemž se alfa rozpadem dále rozpadá na 255No.

249Cf + 12C → 257Rf + 41n
249Cf + 12C → 258Rf + 31n
249Cf + 13C → 259Rf + 31n

Izolace většího množství rutherfordia nebyla zatím dosažena a není zcela jisté, že někdy bude.


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.