Lawrencium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=103

název Lawrencium
latinsky Lawrentium
anglicky Lawrencium
francouzsky Lawrencium
německy Lawrencium
značka Lr
protonové číslo 103
relativní atomová hmotnost [260]
Paulingova elektronegativita -
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d17s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d17s2
teplota tání 1900 K, 1627°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitelé
1961 Albert Ghiorso
Torbjorn Sikkeland
Almon E. Larsh
Robert M. Latimer


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.