Nobelium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=102

název Nobelium
latinsky Nobelium
anglicky Nobelium
francouzsky Nobélium
německy Nobelium
značka No
protonové číslo 102
relativní atomová hmotnost [259]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f146d07s2
teplota tání 1100 K, 827°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1958 Nobelův institut pro fyziku, později i Glenn T. Seaborg (*1912) a jeho spolupracovníci v Berkeley


Copyright © 1998-2023 Jan Straka
Všechna práva vyhrazena.