Fermium

Zdroj: http://www.tabulka.cz/prvky/ukaz.asp?id=100

název Fermium
latinsky Fermium
anglicky Fermium
francouzsky Fermium
německy Fermium
značka Fm
protonové číslo 100
relativní atomová hmotnost [257]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f126d07s2
1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p65f126d07s2
teplota tání 1800 K, 1527°C
teplota varu -
skupina -
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3

Objevitel

Rok objevu Objevitel
1952 Albert Ghiorso a jeho spolupracovníci v Berkeley


Copyright © 1998-2023 Jan Straka (straka@tabulka.cz)
Všechna práva vyhrazena.